Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 145 od 03.12.2020.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA ADVOKATA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-429/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-498/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-514/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-516/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-517/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-545/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-548/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-552/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-580/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-763/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-770/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-823/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-833/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-835/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-887/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU OBUKE ZA LOBISTU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOČIN", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 603-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 604-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 611-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • UPUTSTVO O NAČINU IZVEŠTAVANJA O SPROVOĐENJU STRATEŠKIH DOKUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • UPUTSTVO ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU FISKALNOG SAVETA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVEŠTAJA O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 145/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex