Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 144 od 27.11.2020.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZBORU POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA "JADAR" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU I UTVRĐIVANJE MERA ZA PODSTICAJ DOMAĆE GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ODLUKA O UVOZU VINA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA SEPTEMBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • PODATAK O PROSEČNOJ ZARADI U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ ZA PERIOD OD OKTOBRA 2019. DO SEPTEMBRA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM, ZA TREĆI KVARTAL 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O DOPUNI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • PRAVILNIK O OBJEDINJENOM ZAHTEVU ZA ODOBRENJE, ODNOSNO PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA I IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD STRANCU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USKLAĐENIH IZNOSA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-012-00-0561/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-020-00-0194/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-0777/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "TAMIŠ DUNAV" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PANČEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA SVETA U RVANJU ZA MLAĐE SENIORE U23 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROSREM" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U RONJENJU NA DAH U BAZENSKIM DISCIPLINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE SRPSKO-KAZAHSTANSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENJE I PODSTICANJE EKONOMSKE SARADNJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM I KONTROLU SPROVOĐENJA SPORAZUMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE I NJIHOVIH ZAMENIKA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA KRIZNOG ŠTABA ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 601-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9648/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9649/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9651/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9652/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2. ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKLJUČAK O IMENOVANJU ZAMENIKA GUVERNERA REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKLJUČAK O IMENOVANJU ZAMENIKA GUVERNERA REPUBLIKE SRBIJE U GRUPACIJI SVETSKE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-716/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI CARINSKOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex