Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 142 od 25.11.2020.)


 • ANEKS IV POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • FISKALNA STRATEGIJA ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA KODEKSA PONAŠANJA UČESNIKA U LOBIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA ZAHTEVA, IZVEŠTAJA, OBAVEŠTENJA I EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I POSEBNE EVIDENCIJE U POSTUPKU LOBIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM DELATNOSTIMA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU I NEKOMERCIJALNOM LETENJU VAZDUHOPLOVIMA KOJI NEMAJU POTVRDU O TIPU KOJU JE IZDALA ILI PRIZNALA AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA (EASA) ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • PRAVILNIK O PRAVILIMA LETENJA I PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA, UZBUNJIVANJA I INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNICE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNICE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI HONDURAS, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U SIJUDAD MEKSIKU ("Sl. glasnik RS", br. 142/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex