Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14/2024 od 23.02.2024.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AJRESU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ČILE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU I RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA KOJI SE REALIZUJE KROZ STANDARDIZOVANI SET USLUGA KOJI SPROVODE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVACˮ ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA DUALNO OBRAZOVANJE I NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE GNJILANE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE PRIŠTINA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE GNJILANE, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE PRIŠTINA, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IBAR, ZUBIN POTOK ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA RAŠKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ISTANBULU, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SIDNEJU, KOMONVELT AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA SLOVAČKE REPUBLIKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE JUŽNE AFRIKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1226/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1228/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1325/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1326/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1327/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1328/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1329/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1418/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DOO "GASˮ BEČEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA UGLJA ZA INDUSTRIJSKU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA SEMENA I SADNOG MATERIJALA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARAˮ BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIHVATANJU SPORAZUMA O BRATIMLJENJU I USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE GADŽIN HAN, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BRATUNAC, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1458/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1474/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1233/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1241/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1254/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1234/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1236/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1237/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1238/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1239/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1240/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1242/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1244/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1245/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1248/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1250/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1291/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA, TRGOVACA NA VELIKO I MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA, UVOZNIKA I IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE PROIZVOĐAČA SRODNIH PROIZVODA I UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU ANALIZATORA IZDUVNIH GASOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O OVERAVANJU BROJILA AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE KLASE TAČNOSTI A, V, S, 2, 1 I 0,5 Ѕ ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE PRIJAVE I PROMENE IMOVNOG STANJA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 000065985 2024 14840 007 001 000 001 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 000066140 2024 14840 007 001 000 001 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK TARA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "UVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024)