Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14/2022 od 07.02.2022.)


 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA AD BEOGRAD, RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD I NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)
 • ZAKON O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)