Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 21.02.2020.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE SPORNIH ODNOSA KOJI MOGU BITI PREDMET PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽAMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O EMISIJI AMORTIZACIONIH OBVEZNICA RADI IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "FABRIKA AMORTIZERA AMPˮ, LAPLJE SELO ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KONSULTATIVNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA INKLUZIVNOG PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KOVIN I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ODŽACI I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE VRBAS I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-14395/2018 I IZDVOJENO SAGLASNO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 63. ZASEDANJU MARTA 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBRADU DUVANA I USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI OSNOVA PRIVREMENOG OGRANIČENJA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE PRIJAVE I PROMENE IMOVNOG STANJA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSTUPKU ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU VRSTE I KOLIČINE MINERALNIH ĐUBRIVA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, ODNOSNO DETERDŽENATA SA FOSFATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • PROGRAM ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0431/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0032/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0112/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0646/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0823/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0902/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0963/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "PUTEVI SRBIJE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PARK PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BENGALURU, REPUBLIKA INDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA, VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA I ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JANUARU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1369/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1599/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1600/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1601/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1303/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1305/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1307/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1309/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6720/2019 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA PERIOD 2020–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • UREDBA O EVROPSKOJ ELEKTRONSKOJ NAPLATI PUTARINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2020" ("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex