Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 23.02.2018.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA A BROJ 32/18 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULARNE KANCELARIJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BANJALUCI, BOSNA I HERCEGOVINA, SA SEDIŠTEM U TREBINJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LOS ANĐELESU, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U VINDHUKU, REPUBLIKA NAMIBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KOSOVSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STAROG CENTRA VRANJEVA ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK (2017–2026) ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" 2017–2027. ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP ZA SKLONIŠTA ZA PERIOD 2017–2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA SA PROGRAMOM PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU I FINANSIJSKI PLAN ZA REALIZACIJU PROGRAMA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU "DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VLADIMIRCI, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BEIT OMMAR, DRŽAVA PALESTINA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP ZA SKLONIŠTA ZA PERIOD 2017–2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI "BELIMARKOVAC", VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD", VLADIČIN HAN ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U LOS ANĐELESU, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-1/18 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-2/18 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1563/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1564/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1565/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1582/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1621/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1622/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA JAMAJCI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI AUSTRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI RUANDI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURG, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ŽENEVI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE NA JAMAJCI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U HAVANI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠPANIJI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALTI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI RUANDI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NAJROBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TURSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVAČKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURG, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ŽENEVI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA KOJE SPROVODE AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2018. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2018–2019. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALTI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U RIMU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex