Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 14 od 04.02.2015.)


 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KORIGOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA RADNE GRUPE ZA USKLAĐIVANJE AKTIVNOSTI PREDSEDAVANJA REPUBLIKE SRBIJE ORGANIZACIJOM ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU (OEBS) ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE - USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA VIMINACIJUM ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEĐUNARODNOG VODNOG PUTA E 80 - DUNAV (PANEVROPSKI KORIDOR VII) ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)
 • ZAKON O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex