Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 139/2022 od 16.12.2022.)


 • UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA BRAŠNA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U BANOŠTORU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG ILIJE U MEHOVINAMA ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG APOSTOLA I JEVANĐELISTE LUKE U JALOVIKU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG PROROKA ILIJE U JADRANSKOJ LEŠNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA U LEŠNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MANASTIR HILANDAR ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE DIGITALIZACIJE I PUBLIKOVANJA NOVOG FOTOTIPSKOG IZDANJA "MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA", STARE I RETKE KNJIGE OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POVEZANIH SANITARNIH MREŽA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ JUGOZAPADNE SRBIJE NA TERITORIJI GRADOVA LESKOVAC, PROKUPLJE I KRALJEVO I OPŠTINA KURŠUMLIJA, MEDVEĐA, LEBANE I BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA UREĐENJE I RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI OVČARSKO-KABLARSKE KLISURE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJE I SPOLJNE TRGOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU NAUKE, TEHOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KLERMON FERANU, REPUBLIKA FRANCUSKA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE PREMA IZVEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA PO ZAVRŠNOM RAČUNU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP", DONJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10585/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10586/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10587/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10588/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10590/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10592/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10593/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10594/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10595/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10597/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10598/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10599/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10626/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10632/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10633/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10635/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10477/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10483/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10487/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10480/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10482/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10485/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10429/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-10431/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU, ROKOVIMA, SADRŽAJU I OBLIKU PRIJAVE KOJOM PORESKI OBVEZNIK PRIJAVLJUJE POSLOVNI PROSTOR I POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SKLADIŠTI, ODNOSNO SMEŠTA DOBRA, KAO I PROSTOR I PROSTORIJE U KOJIMA OBAVLJA DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO, GORIVO I SEME ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O METODAMA MERENJA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAJA O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA ZA MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI, POTREBNOJ DOKUMENTACIJI, POSTUPKU OVLAŠĆIVANJA, SADRŽINI REŠENJA O OVLAŠĆIVANJU, KAO I O SADRŽINI, OBIMU I ROKU VAŽENJA IZVEŠTAJA O MERENJU BUKE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BRODARSKIM KNJIŽICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODSKIM ISPRAVAMA I KNJIGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA SA SPISKOM SRPSKIH STANDARDA KOJIMA SU PREUZETI HARMONIZOVANI STANDARDI KOJI SE PRIMENJUJU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU GRAĐEVINSKI PROIZVODI I SPISKOM DONETIH SRPSKIH DOKUMENATA ZA OCENJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 663-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 663-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 663-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 663-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 663-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 663-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 667-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 667-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 667-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 660-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 660-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-365/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-738/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-793/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-794/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-881/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-914/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-941/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-942/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-951/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-975/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-995/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1043/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1045/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1052/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1055/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1056/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1057/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1063/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1067/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1068/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-33/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-36/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 22/173 OD 24. NOVEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 22/174 OD 24. NOVEMBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "STOLOVI" ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "ŽELJIN" ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS–FEROMONT" A.D. STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP TOPLANA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • TARIFA NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE INTERPRETACIJA SA SNIMAKA IZDATIH NA NOSAČIMA ZVUKA I SLIKE KOJE NAPLAĆUJE GOS – GLUMAČKA ORGANIZACIJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE OPOVO ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING", SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BRESTKOM" BAČKI BRESTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)