Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 134 od 10.11.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA A BROJ 307/20 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA STRATEŠKA PITANJA I REFORME U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-275/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6971/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MINIMALNOJ SADRŽINI PRAVILA POSLOVANJA ROBNE BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA GORNJEG I DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0638/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA "NOVI PAZAR" ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 66 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 67 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 68 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 69 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 70 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 71 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA KO PR BROJ 65 ("Sl. glasnik RS", br. 134/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex