Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 133/2022 od 01.12.2022.)


  • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)
  • ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA PELETA OD DRVETA ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)
  • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)
  • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE DODELE ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)
  • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 133/2022)