Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 131 od 29.10.2020.)


 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-436/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-494/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-497/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-502/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-503/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-504/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-505/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-506/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-547/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-754/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-755/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-815/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-607/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-114/2016 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-11708/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KADROVSKE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U OKTOBRU ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex