Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13/2024 od 21.02.2024.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 100/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 101/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 102/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 103/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 104/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 105/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 51/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 52/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 53/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 54/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 55/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 56/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 57/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 58/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 59/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 60/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 61/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 62/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 63/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 64/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 65/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 66/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 67/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 68/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 69/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 70/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 71/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 72/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 73/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 74/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 75/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 76/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 77/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 78/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 79/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 80/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 81/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 82/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 83/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 84/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 85/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 86/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 87/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 88/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 89/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 90/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 91/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 92/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 93/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 94/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 95/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 96/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 97/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 98/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZBORU JAVNOG TUŽIOCA, A BROJ 99/24 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KV TS KRALJEVO 3 – TS RAŠKA, UVOĐENJE U TC KOPAONIK NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNO-STAMBENOG PREDUZEĆA "SVRLJIG" SVRLJIG ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA – TREĆA FAZA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2024)