Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13/2023 od 17.02.2023.)


 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM AFRIČKE UMETNOSTI – ZBIRKA VEDE I DR ZDRAVKA PEČARA SA SEDIŠTEM U BEOGRADU OD GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPANJU BUDŽETSKE INSPEKCIJE U VRŠENJU NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 149-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 149-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 149-3/23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 149-4/23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 149-5/23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 149-6/23 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • PROGRAM AKTIVNIH SUPSTANCI ZA UPIS U LISTU I ILI LISTU IA I LISTU AKTIVNIH SUPSTANCI ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM AKTIVNIH SUPSTANCI ZA UPIS U LISTU I ILI LISTU IA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U MLADENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0295/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0231/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0322/22-08 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM", KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKSP "RAZVITAK", ĆIĆEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2023)