Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13/2022 od 04.02.2022.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "RAS" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA REPUBLIČKOG REFERENDUMA RADI POTVRĐIVANJA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ LEKARSKOG RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2348/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2352/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA UNAPREĐENJA TRGOVINE I SAOBRAĆAJA ZAPADNOG BALKANA UZ PRIMENU VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE BAJINA BAŠTA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE DOLJEVAC I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KLADOVO I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KNJAŽEVAC I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KULA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KULA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE LUČANI I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE MAJDANPEK I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SEČANJ ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI POSTERA SA OBAVEŠTENJEM, ODNOSNO IZGLEDOM I SADRŽINOM UPOZORENJA O ZABRANI UČESTVOVANJA MALOLETNIH LICA U IGRAMA NA SREĆU UZ ODGOVARAJUĆI TEKST UPOZORENJA O PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PREKO JAVNIH MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ZNAKA UVOZNIKA I ZNAKA ZASTUPNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠABAC ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE DOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KULA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LUČANI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SEČANJ ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA SURČIN, U OSNIVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE KAZAHSTAN U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BANJA LUCI, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE STUDENTSKO ODMARALIŠTE "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ALEPU, SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U BISAO, REPUBLIKA GVINEJA BISAO ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-11/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-12/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-13/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-14/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-15/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-16/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-17/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-18/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-19/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-20/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-21/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-22/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 99-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • UREDBA O VRSTAMA AKTIVNOSTI I GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 337-779/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2022)