Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13 od 15.02.2018.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O. BEOGRAD, KIF18-07347 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PRIVREDNO DRUŠTVO "IMPERIAL TOBACCO SCG", D.O. BEGRAD, KIF18-07342 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I NEZAVISNE DRŽAVE SAMOE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU BUDŽETA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ZA 2018.GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA UKLJUČIVANJE ZAPOSLENOG U OBUKE ZA POTREBE POSLODAVCA RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI I ORGANIZACIONE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VAĐENJA REČNIH NANOSA, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH I ODUZETIH LICENCI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O METROLOŠKOJ EKSPERTIZI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD I NAKNADAMA TROŠKOVA ORGANA, ČLANOVA ORGANA I ČLANOVA RADNIH TELA KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVEŠTAVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA O PROMENI NA LISTI OZNAČENIH LICA DONETOJ OD STRANE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA ČLAN ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU PONAŠANJA I LIČNOM IZGLEDU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU UPISNINE I ČLANARINE KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA KOJA PODLEŽU ZAKONSKOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA", 05 BROJ 023-1245/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA", 05 BROJ 023-1288/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA", 05 BROJ 023-1442/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA, SADRŽI NAZIV "SERBIA", 05 BROJ 023-1286/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA–MOST", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1218/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1219/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1220/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-1221/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBNI DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1205/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" LJUBOVIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE, NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • REŠENJE POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ I-1-1206/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • UREDBA O NAČINU I USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex