Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 13 od 19.02.2016.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-6/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-11/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-15/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-16/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-24/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-25/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-26/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-29/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-9/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBUCI U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM, USLOVIMA ZA BAVLJENJE POPRAVLJANJEM I PREPRAVLJANJEM ORUŽJA I PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽINI REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PARAĆIN U STALNOM SASTAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00407/2013-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00842/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00854/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00870/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00892/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00894/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00920/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01168/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-02524/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA – U LIKVIDACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1671/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1673/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE, 24 BROJ 119-1605/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE, 24 BROJ 119-1608/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1675/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1677/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1679/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1681/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PARAĆIN U STALNOM SASTAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-5/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-26/2016-2 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • SMERNICE DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-191/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex