Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 129/2022 od 24.11.2022.)


  • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADITELJ", SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 630-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 642-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 642-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 642-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)
  • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2022)