Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 129 od 28.10.2020.)


 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIM OPŠTINAMA NAMENJENIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA AKATA NEOPHODNIH ZA STVARANJE PRAVNOG OKVIRA ZA REALIZACIJU PROJEKTA – KARTICA POGODNOSTI "ZA NAŠE HEROJE" ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 2500–2690 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIO-FREKVENCIJSKOM OPSEGU 3400–3800 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O OBNOVI DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKOG I SRODNOG PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8331/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8332/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 129/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex