Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 128/2022 od 22.11.2022.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 128/2022)
  • PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA ZA DOBIJANJE NOVČANE POMOĆI, NAČINU ISPLATE SREDSTAVA I PODNOŠENJA REKLAMACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2022)
  • REVIDIRANA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 128/2022)