Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 128 od 26.10.2020.)


  • NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENIH ZONA LY R10 UVAC, LY R11 TREŠNJICA I LY R12 MILEŠEVKA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 035-00-18/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA AVGUST 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • PRAVILNIK O NAČINU OBUČAVANJA, OSPOSOBLJAVANJA, NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA SUBJEKATA I SNAGA SISTEMA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJA VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA POBOLJŠANJA KVALITETA OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG", CRNA TRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)
  • ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex