Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 127 od 24.10.2020.)


  • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)
  • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)
  • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-11470/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4303/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)
  • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0247/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)
  • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE I IMENOVANJU U REPUBLIČKU IZBORNU KOMISIJU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex