Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 126/2021 od 23.12.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O IZBORU NA FUNKCIJU JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU I RADU STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU OGLASA ZA IZBOR JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PETROVCU NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • OPŠTI USLOVI ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE U JAVNOM PREDUZEĆU "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZVEŠTAJA O MONITORINGU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O DOPUNI DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4647-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4648-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 715-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 715-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11971/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11972/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11975/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SLOVAČKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KOMONVELTU AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • UPUTSTVO ZA OCENJIVANJE USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA USAVRŠAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA RUMA–ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)
 • ZAKON O PRAVIMA KORISNIKA USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex