Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 125/2021 od 17.12.2021.)


 • LISTA AKATA O IZDAVANJU, SUSPENZIJI ILI STAVLJANJU VAN SNAGE OPERATIVNIH DOZVOLA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BOROLINI EXCLUSIVE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 33902/08, ILIĆ PROTIV SRBIJE I 7 DRUGIH PREDSTAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 9864/15, SAVKOVIĆ I SAVKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE GLASANJA VAN GLASAČKOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2176/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2177/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2178/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2179/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2180/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2181/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2182/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2183/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA RAD U NACIONALNOM SAVETU ZA KULTURU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "BOGOVINA" ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA REALIZACIJU, PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE, ZA PERIOD OD 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VELIKOJ PLANI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA UPRAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADAR" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MRSAĆ, OBRVA I MILOČAJ ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IMPLANTATIMA KOJI SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE JAVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • PRAVILNIK O PROCENTU ODRŽAVANJA POLAZAKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U MEĐUMESNOM I MEĐUNARODNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU MAČEVALAČKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA KADETE I JUNIORE, U NOVOM SADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "TRANSPORTGAS SRBIJA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-11864/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-11867/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "MORAVA", VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PARKING SERVIS SOMBOR", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "VODOVOD", BEZDAN ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MESTA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, ZA GLASANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠITELJKE DUŽNOSTI POMOĆNICE POVERENICE ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-6/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-7/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 686-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11841/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11842/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11843/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11844/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11845/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11846/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11847/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11848/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11851/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11852/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11853/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11855/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11870/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11878/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11889/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11935/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • STRATEGIJA RAZVOJA STARTAP EKOSISTEMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROIZVODA I INFRASTRUKTURE NEOPHODNE ZA BORBU PROTIV ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • UREDBA O USLOVIMA, VISINI, OBUHVATU KORISNIKA PENZIJA I DINAMICI ISPLATE NOVČANOG IZNOSA KAO UVEĆANJA UZ PENZIJU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex