Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 124 od 16.10.2020.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • ISPRAVKA MALOPRODAJNIH CENA DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "BH TOBACCO" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA VERIFIKACIJU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA VISOKE STRUKOVNE ŠKOLE ZA PREDUZETNIŠTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ METODI ZA NADZOR BEZBEDNOSNOG UČINKA POSLE IZDAVANJA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ILI SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOJ BEZBEDNOSNOJ METODI ZA PRAĆENJE EFIKASNOSTI UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU U TOKU EKSPLOATACIJE I ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ENERGO-ZELENA" D.O.O. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU CENA PRISTUPA I CENA PRISTUPA DELU JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE KOJI POVEZUJE SA USLUŽNIM OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MINHENU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VIDRAK", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 552-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 552-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8089/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8094/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8095/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7939/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7940/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7945/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7941/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7942/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7943/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7944/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • SPISAK O PRESTANKU VAŽENJA SPISKA UPISANIH, ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • UREDBA O REALIZACIJI POSTUPKA NAPLATE POTRAŽIVANJA KOJIMA U IME I ZA RAČUN REPUBLIKE SRBIJE I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE UPRAVLJA I RASPOLAŽE AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2021–2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex