Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 123/2022 od 04.11.2022.)


 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • UREDBA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE RODA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U SINGAPURU, REPUBLIKA SINGAPUR ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA JAVNA ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE, BROJ 119-00-00059/2022-17 ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA POTPREDSEDNIKA VLADE, BROJ 119-00-00062/2022-20 ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SINGAPURU, REPUBLIKA SINGAPUR ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 25494/20, MILOŠEVIĆ SIMOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • UPUTSTVO ZA OCENJIVANJE USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U OKTOBRU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "12. SEPTEMBAR", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE "BB TERM", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS", PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 123/2022)