Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 123/2021 od 15.12.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJI SE BAVE OVIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • PRAVILNIK O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I O PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "VLASINA" ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG KOLUBARSKOG SISTEMA SNABDEVANJA VODOM ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST BANCA INTESA A.D. BEOGRAD I RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU ZA JAČANJE TRANSPORTNIH KAPACITETA GASOVODA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex