Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 122/2022 od 02.11.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, ORBICO TRGOVINA I USLUGE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE "RZAV", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-989/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-990/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-991/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-992/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-993/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-994/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUGARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA GRČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA POLJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MILOŠ MITROVIĆ", VELIKA PLANA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 610-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-707/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 610-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2022)