Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 121 od 05.10.2020.)


 • PRAVILNIK O GRANSKIM STANDARDIMA IZ OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI OCENJIVAČA VINA I VISINI NADOKNADE ZA RAD OCENJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA CENTRE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA USLUGA BOLJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-1/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-3/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-4/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 541-5/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 522-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 527-2/20 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-306/2020-09 ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)
 • ODLUKA O PREDLOGU KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 121/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex