Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 120/2021 od 10.12.2021.)


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU JEDINSTVENE METODOLOGIJE ZA PROCENU ŠTETA OD ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNOG TELA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNE STRATEGIJE ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU STRUČNE GRUPE ZA SMANJENJE ADMINISTRATIVNIH BARIJERA ZA POSTAVLJANJE RADIO BAZNIH STANICA MOBILNE TELEFONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KIGALIJU, REPUBLIKA RUANDA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • PRAVILNIK O REGLOSKOPIMA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • PRAVILNIK SA SPISKOM SRPSKIH STANDARDA KOJIMA SU PREUZETI HARMONIZOVANI STANDARDI KOJI SE PRIMENJUJU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU GRAĐEVINSKI PROIZVODI I SPISKOM DONETIH SRPSKIH DOKUMENATA ZA OCENJIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE", UŽICE PRIVREDNOM DRUŠTVU "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ, 05 BROJ 023-11449/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA JAVNOG PREDUZEĆA "AERODROM PONIKVE", UŽICE PRIVREDNOM DRUŠTVU "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ, 05 BROJ 023-11450/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AERODROMI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "AERODROMI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I ADMINISTRACIJE VASILJEOSTROVSKOG OKRUGA SANKT-PETERBURGA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – AERODROM ROSULJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA DRVNIH SORTIMENATA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIKˮ ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA PROIZVODA ISKORIŠĆAVANJA ŠUMA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAPˮ, DONJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNIM PARKOM "KOPAONIK" ZA PERIOD 2020–2029. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DTD VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJA BAČKA" D.O.O. BEČEJ ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULATA REPUBLIKE POLJSKE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARK PRIRODE "MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ,,MILUTIN MILANKOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PODUJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE SUVA REKA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARK PRIRODE "MOKRA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JUGOIMPORT – SDPR", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U DAKI, NARODNA REPUBLIKA BANGLADEŠ ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GLOGOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVO POLJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ,,MILUTIN MILANKOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GORA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE "NARODNI FRONT" ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11561/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11562/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11563/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11567/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11568/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11569/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11570/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11572/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11574/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11575/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11576/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11242/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11403/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)
 • UREDBA O OBLASTIMA NAUČNIH I DRUGIH ISTRAŽIVANJA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE I O NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA VRŠENJE TIH ISTRAŽIVANJA ZAJEDNO SA STRANIM LICIMA ILI ZA POTREBE STRANIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex