Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 08.02.2020.)


 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU SERTIFIKATA KRATKOG PROGRAMA STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • PRAVILNIK O SOCIJALNOJ POMOĆI ZA LICA KOJA TRAŽE, ODNOSNO KOJIMA JE ODOBREN AZIL ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "BOGATIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI VISOKOG RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex