Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 119/2021 od 10.12.2021.)


 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 21/170 OD 25. NOVEMBRA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRUŽA" ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALA JADARITA "JADARˮ ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 21/171 OD 25. NOVEMBRA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-14187/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3314/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BELGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI INDIJI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex