Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 117/2021 od 03.12.2021.)


 • ETIČKI KODEKS DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ISPRAVKA UPUTSTVA ZA PRIPREMU I PRIMOPREDAJU GLASAČKOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ISPRAVKA UPUTSTVA ZA RAD GLASAČKOG ODBORA PRILIKOM SPROVOĐENJA GLASANJA NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ISPRAVKA UPUTSTVA ZA UREĐIVANJE GLASAČKOG MESTA ZA SPROVOĐENJE REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ISPRAVKA UPUTSTVA ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1894/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1895/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1896/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1897/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1898/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1899/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1900/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1901/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1902/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1903/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1904/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1905/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1906/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1907/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1908/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1909/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1910/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1911/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1915/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1916/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1917/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1918/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1919/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1920/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1921/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1922/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-1923/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2027/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2028/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2029/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2030/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2031/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2032/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2033/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2034/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2035/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2036/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2037/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2038/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2039/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2040/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2041/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2042/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2043/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2045/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2084/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2085/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2086/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2087/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2088/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-2089/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU I PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA MEĐUNARODNU SPECIJALIZOVANU IZLOŽBU EXPO BELGRADE 2027 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA IZJAŠNJAVANJE NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU RADI POTVRĐIVANJA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU OGLASA ZA IZBOR JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA GRADSKOG ZAVODA ZA GERIJATRIJU I PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA GRADSKOG ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TEKSTA INFORMACIJE O AKTU O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKU O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-2044/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • POSLOVNIK REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU PODSISTEMA ENERGIJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA JUNIORE (U18), U NIŠU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE LEN EUROPEAN YOUTH ARTISTIC (SYNCHRONISED) SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2022, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I VLADE SANKT PETERBURGA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI "TRANSNAFTA" A.D. PANČEVO ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O UPISU U IMENIK MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA REZERVE ENERGENATA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA BRIGU O SELU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4304-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4329-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10984/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-10985/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11098/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11100/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-11206/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE PREMA IZVEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR TRGOVACA NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11260/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11261/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11262/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11263/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11264/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11265/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11128/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11131/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11133/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11134/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U NOVEMBRU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA REPUBLIČKOG REFERENDUMA RADI POTVRĐIVANJA AKTA O PROMENI USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, RASPISANOG ZA 16. JANUAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • UREDBA O UČEŠĆU JAVNOSTI U IZRADI ODREĐENIH PLANOVA I PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ZAKLJUČAK POVODOM PREDSTAVLJANJA IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O REPUBLICI SRBIJI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex