Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 116/2021 od 02.12.2021.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O KOLIČINAMA PLASTIČNIH KESA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU NJEGOVOG DOSTAVLJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0576/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0959/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "ENERGANA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "TOPLANA", BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U HAŠEMITSKOJ KRALJEVINI JORDAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DAMASKU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI KINI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA SA POSEBNIM RIZIKOM OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U HAŠEMITSKOJ KRALJEVINI JORDAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U DAMASKU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex