Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 116 od 16.09.2020.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE NAČINA FINANSIRANJA ZAVODA ODNOSNO INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA PRUGE RESNIK – MLADENOVAC – VELIKA PLANA – NIŠ" ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-112/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-157/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA LABORATORIJSKE ZDRAVSTVENE USLUGE NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SOMBOR ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BEČA, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7237/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7238/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7239/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7241/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7149/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7150/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7183/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7185/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7186/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7188/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7190/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • UPUTSTVO O DOPUNI UPUTSTVA O PRIMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU U DELU OGRANIČENJA ULASKA LICA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)
 • UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex