Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 114/2023 od 20.12.2023.)

 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1283/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1284/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1285/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1286/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1287/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1288/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1289/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1290/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SUDA, BROJ 119-00-1282/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1215/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1240/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1273/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE 30. DECEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 648-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 652-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 660-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 673-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2023)