Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 114 od 04.09.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE REKAˮ D.O.O. STARA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA – PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU TESTA ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU TESTA ZA IZBOR ČLANA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PRAVILNIK O VREDNOSTI DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • PROGRAM OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0063/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0133/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0419/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0581/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0215/2019-08 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2019. GODINU DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA FISKALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6950-2020 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6975/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6977/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6984/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6986/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9953/2018 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE OBUKE U OBLASTI SPREČAVANJA KORUPCIJE I JAČANJA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • ZAKLJUČAK USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4677/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex