Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 114 od 31.12.2015.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE DESPOTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU EVIDENCIONE PRIJAVE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA, KAO I STANOVA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-14286/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-14311/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I NAČINU INFORMISANJA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE, POSTUPKE OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI I STANDARDE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PEŠTERSKO POLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex