Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 113/2021 od 29.11.2021.)


 • UPUTSTVO O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA DOBIJANJE INFORMACIJE O TOME DA LI JE EVIDENTIRAN DA JE GLASAO NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA OBAVEŠTAVANJE GLASAČA O REPUBLIČKOM REFERENDUMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA ODREĐIVANJE GLASAČKIH MESTA U POSTUPKU SPROVOĐENJA REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA PRAĆENJE IZLAZNOSTI GLASAČA NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA PREDLAGANJE I IMENOVANJE ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA GLASAČKIH ODBORA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE ZA PRAĆENJE RADA ORGANA ZA SPROVOĐENJE REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA PRIPREMU GLASAČKOG MATERIJALA ZA SPROVOĐENJE REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA PRIPREMU I PRIMOPREDAJU GLASAČKOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA RAD GLASAČKOG ODBORA PRILIKOM SPROVOĐENJA GLASANJA NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA GLASAČKOM MESTU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE GLASANJA VAN GLASAČKOG MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA UREĐIVANJE GLASAČKOG MESTA ZA SPROVOĐENJE REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA REPUBLIČKOG REFERENDUMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA I REGULATORNOM REFORMOM SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2021–2025. ("Sl. glasnik RS", br. 113/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex