Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 113 od 03.09.2020.)


 • ANEKS I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • DEKLARACIJA O PODRŠCI AKTIVNOSTIMA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOJE SE ODNOSE NA RAZGOVORE SA PREDSTAVNICIMA PRIVREMENIH INSTITUCIJA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA PROVERA PRILIKOM ISPITIVANJA, OBELEŽAVANJA, POJEDINAČNOG ISPITIVANJA ILI HOMOLOGACIJE ORUŽJA, KONTROLE TIPA MUNICIJE, ISPITIVANJA ONESPOSOBLJENOG ORUŽJA I ORUŽJA KOME JE TRAJNO PROMENJENA NAMENA U CIVILNO, KAO I IZGLED OZNAKA I ŽIGOVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O MERILIMA ZA RASPORED RUKOVODEĆIH RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-574/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-575/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex