Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 111/2023 od 14.12.2023.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1258/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1259/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1260/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1261/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1262/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1263/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1264/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1265/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1266/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1267/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1268/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1269/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1270/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1271/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4306-1-I-1/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 4318-1-I-1/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 661-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 658-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 651-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2023)