Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 111/2021 od 25.11.2021.)


  • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-223/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-69/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBEZBEĐENJE ODGOVARAJUĆEG PROSTORA I OPREME ZA SMEŠTAJ I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA KOD STVARAOCA I IMAOCA ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • PRAVILNIK O FAKTORIMA KONVERZIJE FINALNE ENERGIJE U PRIMARNU I FAKTORIMA EMISIJE UGLJEN DIOKSIDA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I KVALITETU SOLI ZA ISHRANU LJUDI I PROIZVODNJU HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)
  • ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex