Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 111 od 28.08.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE 08/2 BROJ 022.1-1/23 OD 8. JUNA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU SNIMANJA NA JAVNOM MESTU I NAČINU SAOPŠTAVANJA NAMERE O TOM SNIMANJU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU VASPITAČ U DOMU UČENIKA I ŠKOLI SA DOMOM UČENIKA I NJEGOVOG PROFESIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENIH TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0918/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU VPD "EROZIJA" D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENE I FINANSIJSKOG PLANA KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REZERVAT UVACˮ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU "ZP COMMERCE", KRALJA PETRA 10 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA NIŠAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SEVERNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6792/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6794/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6818/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA ZA PLOVIDBU I PRAVILIMA PLOVIDBE NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PODSTICAJIMA INVESTITORU DA U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex