Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 110/2021 od 24.11.2021.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI NA GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)
  • PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU DOZNAKE, DODELJIVANJU DOZNAČNOG ŽIGA, NAČINU OBELEŽAVANJA PANJEVA BESPRAVNO POSEČENIH STABALA, NAČINU EVIDENTIRANJA TIH STABALA I PANJEVA U DOZNAČNIM KNJIGAMA, ODNOSNO KNJIGAMA ŠUMSKE KRIVICE, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNIH ŽIGOVA I ŽIGOVA ZA ŠUMSKU KRIVICU KAO I OBRASCIMA DOZNAČNE KNJIGE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)
  • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex