Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 110 od 30.12.2016.)


 • NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12669/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12672/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12675/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-12677/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12664/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12665/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12666/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12670/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12671/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12673/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-12681/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O PROCESU IZVEŠTAVANJA, PRAĆENJA I VREDNOVANJA SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 24 – PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST, U SKLOPU PRISTUPNOG PROCESA REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA BARIČ, BIKINJE, DONJA KRUŠEVICA, ŠUVAJIĆ, VOJILOVO, MALEŠEVO, KUDREŠ, SLADINAC, RADOŠEVAC, GOLUBAC, MILJEVIĆ I DVORIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MEĐUREČ I LOZOVIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA, OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR I OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET AROMATIZOVANIH VINA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD, ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12826/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401–12829/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12850/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 456-12482/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12480/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12483/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12485/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12486/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12590/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex