Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11/2021 od 12.02.2021.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 88/17, 27/18 – DR. ZAKON, 73/18, 67/19 I 6/20 – DR. ZAKONI) ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • LISTA AKATA O IZDAVANJU, SUSPENZIJI ILI STAVLJANJU VAN SNAGE OPERATIVNIH DOZVOLA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "HEDON LIFE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-98/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, BROJ 119-05-99/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA ISPLATU DEVIZNE ŠTEDNJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE PITANJA U VEZI SPOROVA PRED MEĐUNARODNIM ARBITRAŽAMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKTA "OBNOVA I PRENAMENA ZGRADE BIVŠE LOŽIONICE STARE ŽELEZNIČKE STANICE U BEOGRADU" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA "PRESELJENJE MUZEJA NIKOLE TESLE U OBJEKAT TERMOELEKTRANE – SNAGA I SVETLOST" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA "NACIONALNA KONCERTNA DVORANA U BEOGRADU" (RADNI NAZIV) ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKARSKE USTANOVE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA PEĆ ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA ŠTRPCE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA BOR ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA GORNJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA JAGODINA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA MAJDANPEK ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA NOVI PAZAR ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PARAĆIN ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PETROVAC NA MLAVI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIBOJ ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIJEPOLJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA PROKUPLJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA SMEDEREVSKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA SURDULICA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA VRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ZAJEČAR ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ALANJI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA STANIŠTA OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA ZA POPULACIJE MIGRATORNIH PTICA VODENIH STANIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ODLUKU O OSNIVANJU KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA LOKALNE VLASTI U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA KANDIDOVANJE ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA ZA ORGANIZOVANJE VELIKOG MEĐUNARODNOG SPORTSKOG TAKMIČENJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I KRITERIJUMIMA ZA IZUZIMANJE OD OBAVEZE VRŠENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PARSKOG PRVENSTVA U GOU, U NIŠU 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA SVETA U RVANJU ZA SENIORE, U BEOGRADU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U ASAUT SAVATEU ZA JUNIORE, U RUMI 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2020–2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH MESTA U NACIONALNOM SAVETU AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI – OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ALANJI, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-1151/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-1152/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA U SVOJINI GRAĐANA USLED DEJSTVA POPLAVA I GRADA U JUNU 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KROV 2021" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UVEĆANJE PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE ZA VREME RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O VOJNOJ LEGITIMACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DIREKTNIH DAVANJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČLANA 14. I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 25D STAV 3, ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4), ČLANA 54. STAV 3. I ČLANA 64B STAV 2. TAČKA 4) ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 131-1206/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 2. STAV 1. TAČKE 3) ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 35/19 I 88/19) ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex