Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 20.02.2019.)


 • DOPUNSKI KOMENTAR KOMBINOVANE NOMENKLATURE EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01042/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01043/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01044/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01045/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01046/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01047/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01048/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01049/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01050/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01051/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01052/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01053/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01054/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01055/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01056/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01057/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01058/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01059/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01060/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01061/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01062/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01063/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01064/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU, BROJ 119-05-01065/2019-01 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BRESTKOM", BAČKI BRESTOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "USLUGA", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-21/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-22/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-23/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE, BROJ 011-00-24/2019-09 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O LEGITIMACIJI RADNIKA NA ODREĐENIM DUŽNOSTIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex