Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 17.02.2017.)


 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA PODATAKA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE I DRUGIM SUBJEKTIMA NADZORA U DELATNOSTI OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA LICENCE ZA PREVOZ, OBRASCIMA LICENCE ZA PREVOZ I IZVODA LICENCE ZA PREVOZ I NAČINU STAVLJANJA NA UVID JAVNOSTI INFORMACIJE O IZDATIM I ODUZETIM LICENCAMA ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU PREDLOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN KONTROLE LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA D.O.O. BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1263/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1268/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1270/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1272/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)
 • UREDBA O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex