Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 11.02.2016.)


  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O2-1/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O2-2/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O6-1/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)
  • REŠENJE O OVLAŠĆENJU, BROJ O6-2/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex