Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11 od 30.01.2015.)


 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/27 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/29 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/30 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE, BROJ 51/2015-D-I/31 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE HMELJA (HUMULUS LUPULUS L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "SELOVA" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex